Abonneren  Inloggen

Steunpakket voor ondernemers stopt per 1 april

4 maart 2022

Vanaf 1 april is het voor ondernemers niet meer mogelijk om gebruik te maken van het coronasteunpakket. Het gaat onder meer om de NOW, de TVL en het uitstel van belastingbetaling.

Omdat de contact beperkende maatregelen aflopen is generieke corona-steun niet meer nodig. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.

In vijf jaar terugbetalen

Ondanks de steunpakketten zijn er ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd. Het kabinet ondersteunt hen met een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Ondernemers met problematische schulden kunnen via de gemeente gebruik maken van schuldhulpverlening.

Ondersteund

Gezonde bedrijven met een hoge schuld worden door het kabinet ondersteund door saneringsakkoorden kansrijker te maken. De Belastingdienst zal in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnvisie steun

In maart komt het kabinet met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.

Specifieke regelingen

Na 1 april blijven enkele specifieke regelingen nog wel gelden, zoals de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni. De leenfaciliteiten voor de cultuursector en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds ook.

Bron: Rijksoverheid.nl